Tag Archives: zarządzanie nieruchomościami warszawa

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa to zadanie, które podlega pod przepisy prawa opisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. To właśnie w tym akcie prawnym opisane są wszystkie prawa oraz obowiązki zarządcy, z których musi się wywiązywać oraz z których może korzystać, jednak wszystko musi być zgodne z przepisami prawnymi oraz z umowami, które są zawierane na różnych płaszczyznach. Osoba zarządcy jest świadoma swoich praw i obowiązków, jednak często sami mieszkańcy danego budynku mieszkalnego nie wiedzą czego mogą oczekiwać od swojego zarządcy. Dlatego też tworzymy ten artykuł – żeby każdy

Prowadzenie firmy zarządzającej nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami warszawa niesie za sobą wiele aspektów. Między innymi wskazuje się, że prowadząc firmę zarządzającą takimi budynkami do wyboru podatnika pozostaje między innymi: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkowanie na tak zwanych zasadach ogólnych i podatek liniowy według stawki dziewiętnastu procent. W związku z czym wszelkie zasady ogólne pozwalają na zapłacenie osiemnastu procent bądź trzydziestu dwóch procent podatku. W sytuacji opodatkowania według pewnych zasad ogólnych podatnik ma również możliwość dodatkowo obniżać wszelkie kwoty podatku o ulgi bądź odliczenia i opłacone